Forhåndsstemming i Biblioteket

Frem til 10. september kl. 16 kan du forhåndsstemme på Biblioteket i åpningstidene.

Valg 2021


Husk legitimasjon med bilde! (Førerkort, bankkort med bilde, pass eller lignende).

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Bergen, må du huske å stemme til forhåndsvalget. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din.