Insi Frisør

Gratis lodd ved klipp

Alle som klipper seg denne uken får et lodd i 30-års-lotteriet vårt. Gevinsten er varer for 2000,- Trekning 2. desember

Gjelder 22. nov – 27. nov

2. etasje

Åpent i dag 14.00 - 19.00