Butikker

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
1. etg.
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
Plan 0
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
Plan 0
Åpent i dag 06:00 - 23:00
Fra parkering på plan 3 mot sør
2. etasje
1. etasje
1. etg.
2. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etg
6. etg
Åpent i dag 09:00 - 16:00
Iskanten
Åpent i dag 14:00 - 22:00
2. etasje
Plan 0
Åpent i dag 09:00 - 16:00
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Iskanten
2. etasje
2. etasje
Gateplan
Åpent i dag 10:00 - 17:00
1. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
1. etasje
1. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 12:00 - 22:00
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 09:00 - 23:00
Plan 0
Åpent i dag 08:30 - 16:30
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 08:00 - 16:00
2. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 08:00 - 22:00
Iskanten
Åpent i dag 12:00 - 18:00
2. etg
1. etasje
Iskanten
Åpent i dag 10:00 - 19:00
Iskanten
Åpent i dag 08:00 - 15:30
6. etasje
Åpent i dag 07:45 - 15:15
Plan 0
Åpent i dag 10:00 - 21:00
2. etasje
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 10:00 - 23:00
1. etasje
Åpent i dag 09:00 - 22:00
1. etasje
1. etasje
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Obs
1. etasje
Åpent i dag 08:00 - 22:00
2. etg
2. etasje
Åpent i dag 11:00 - 21:00
Vannkanten
Åpent i dag 11:00 - 21:00
Plan 0
Plan 0
2. etasje
Plan 0
Åpent i dag 09:00 - 16:00
5. etasje
Åpent i dag 08:00 - 15:00
Plan 0
2. etasje
På broen
Åpent i dag 12:00 - 21:00
Vannkanten 3. etasje
Åpent i dag 12:00 - 20:00
1. etasje
Åpent i dag 07:45 - 15:00
2. etasje
Plan 0
Åpent i dag 10:00 - 15:00
2. etasje
2. etasje
Åpner snart
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 12:00 - 21:00
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Ved badeland. 2. etasje.
2. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 09:00 - 18:00
1. etasje
2. etasje
Åpent i dag 11:30 - 20:30
Vannkanten
Åpent i dag 09:00 - 20:00
2. etasje
På Iskanten ved biblioteket
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Over broen
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Plan 0
Åpent i dag 10:00 - 16:00
Vannkanten
Åpent i dag 12:00 - 22:00
Iskanten
Åpner 17. august.
Grunnplan
Åpent i dag 08:00 - 20:00
Over broen, ved Badeland
Åpner 17. august.
Plan 1
Åpent i dag 12:00 - 22:00
Vannkanten
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Iskanten
Åpent i dag 08:15 - 20:00
1. etasje Vannkanten/Iskanten
Åpent i dag 08:00 - 16:00
VIC
1. etg.
Plan 0
Åpner igjen 1. juni.
2. etasje
Iskanten
Åpent i dag 09:00 - 21:00
2. etasje