Butikker – Helse

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
2. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
2. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
2. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Gateplan
Åpent i dag 10:00 - 15:00
2. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Vannkanten
Iskanten
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Iskanten
6. etasje
Vannkanten 3. etasje
Åpent i dag 09:00 - 17:00
Ved badeland. 2. etasje.
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Vannkanten
Vannkanten
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Grunnplan
Iskanten
1. etasje Vannkanten/Iskanten
2. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Iskanten
Åpent i dag 10:00 - 18:00