Butikker

Tabell med aktuelle butikker
Butikk Beliggenhet Åpningstider Kontaktinfo
Gateplan
Åpner snart
1. etg.
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
Plan 0
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
Plan 0
Åpent i dag 06:00 - 23:00
Fra parkering på plan 3 mot sør
2. etasje
1. etasje
1. etg.
2. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etg
6. etg
Iskanten
Åpent i dag 12:00 - 23:00
2. etasje
Plan 0
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Iskanten
2. etasje
2. etasje
Gateplan
1. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
1. etasje
1. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 12:00 - 22:00
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 09:00 - 23:00
Plan 0
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
2. etasje
Vannkanten
2. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 10:00 - 22:00
Iskanten
Åpent i dag 12:00 - 18:00
2. etg
1. etasje
Iskanten
Iskanten
6. etasje
Plan 0
Åpent i dag 10:00 - 21:00
2. etasje
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 11:00 - 23:00
1. etasje
1. etasje
1. etasje
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Obs
1. etasje
2. etg
2. etasje
Vannkanten
Åpent i dag 13:00 - 21:00
Plan 0
Plan 0
2. etasje
Plan 0
5. etasje
Plan 0
2. etasje
På broen
Åpent i dag 12:00 - 21:00
Vannkanten 3. etasje
Åpent i dag 10:00 - 18:00
1. etasje
2. etasje
Plan 0
2. etasje
2. etasje
1. etasje
Plan 0
Åpent i dag 13:00 - 21:00
1. etasje
1. etasje
2. etasje
Ved badeland. 2. etasje.
2. etasje
Vannkanten
1. etasje
2. etasje
Åpent i dag 13:30 - 20:30
Vannkanten
2. etasje
På Iskanten ved biblioteket
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Over broen
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Plan 0
Vannkanten
Åpent i dag 12:00 - 22:00
Iskanten
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Grunnplan
Over broen, ved Badeland
Åpent i dag 12:00 - 18:00
Plan 1
Åpent i dag 12:00 - 22:00
Vannkanten
Åpent i dag 10:00 - 18:00
Iskanten
1. etasje Vannkanten/Iskanten
VIC
1. etg.
1. etasje
2. etasje
Iskanten
2. etasje